Scheel-Utvalgets Utredning – Kapitalbeskatning I En Internasjonal Økonomi

Regjeringen Stoltenberg II nedsatte 15. mars 2013 et ekspertutvalg for å vurdere selskapsbeskatningen i lys av den internasjonale utviklingen. Den 2. desember 2014 la Scheel-utvalget frem sin innstilling. Innstillingen vil bli sendt på høring før…
By: DLA Piper