ABRvS 4 oktober 2013, JB 2013/185 m.nt. H.P. Wiersema (Reusel-de Mierden)

Deze uitspraak gaat over verbeurde dwangsommen wegens niet tijdig beslissen en terugwerkende kracht. De ABRvS overweegt dat door de vernietiging van de uitspraak van de rechtbank en van het besluit van 26 juli 2011 is vastgesteld dat de grondslag aan…
By: Harald Wiersema